Välkommen till Tallhöjden AB

Vi utför bl.a:

  • Schaktning
  • Stenläggning
  • Avlopp
  • Husgrunder
  • Dräneringar
  • Dikning
  • Projekteringar
  • Personaluthyrning
  • Försäljning av matjord